Szkolenie Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa

Osteopatia - co to takiego?

Definicja Osteopatii według Światowej Organizacji Zdrowia:
„Osteopatia (zwana również medycyną osteopatyczną) wykorzystuje kontakt manualny w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dostrzega związek ciała, ducha i umysłu w zdrowiu i chorobie; kładzie nacisk na strukturalną i funkcjonalną integralność ciała oraz wewnętrzne dążenie organizmu do samoleczenia. […] Osteopaci wykorzystują zrozumienie związków między strukturą a funkcją w celu zoptymalizowania zdolności organizmu do samoregulacji i samoleczenia. Osteopatia jest holistycznym podejściem do opieki nad pacjentem. Terapia osteopatyczna opiera się na założeniu, że człowiek jest dynamiczną jednostką funkcjonalną, w której wszystkie elementy są ze sobą powiązane i która posiada własne mechanizmy samoregulacji i samoleczenia”.

Czym jest Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa?

Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa jest jedną z form osteopatii którą rozpoczął W. G. Sutherland. Początkowo obejmowała ona mechaniczne podejście do leczenia zaburzeń w obszarze czaszki. Następnie ewoluowała wraz z badaniami Sutherland’a do bardziej szerokiego spektrum pracy, w którym dotykała pierwotnych pokładów zdrowia w człowieku. Dzisiejsza forma tej terapii jaką znamy opiera się o dwutorowe podejście biomechaniczne oraz biodynamiczne – sięgające w wewnętrzne zasoby zdrowotne. Osteopatia Czaszkowo-Krzyżowa opiera się na zastosowaniu delikatnego dotyku ciała w celu zrównoważenia organizmu i zaoferowania mu wsparcia w dążeniu do homeostazy. Zastosowanie dotyku ma w terapii kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, co pozwala dotrzeć do najgłębiej zlokalizowanych napięć fizycznych oraz emocjonalnych.

 Kurs został przygotowany w oparciu o wszelką znaną mi wiedzę z zakresu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej. Wyselekcjonowałem informacje, które dotykają jak najbardziej źródła czyli dorobku W. G. Sutherlanda, a właściwie tego do czego doszedł u schyłku swojego życia posiadając dopiero wówczas – najbogatszy warsztat terapeutyczny i dydaktyczny. Kurs prezentuje podejście zbliżone do pierwotnej koncepcji Sutherlanda. Dodatkowo został on wzbogacony  doświadczeniami klinicznymi, które wyniosłem z pracy z Pacjentami w gabinecie. Program kursu został ułożony tak, by umożliwiał płynne wprowadzenie koncepcji czaszkowej do codziennej praktyki w gabinecie.

Kurs jest dedykowany dla:

Fizjoterapeutów oraz przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pięlegniarzy, położnych, ratowników medycznych, masażystów, opiekunów medycznych, ortopedów, techników zajęciowych oraz studentów fizjoterapii (wymagana jest biegła znajomość anatomii i fizjologii człowieka).

Jeśli nie jesteś pewny/ pewna swoich kwalifikacji proszę skontaktuj się ze mną.

Program

MODUŁ 1 – Corling
Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

Dzień 1
Wprowadzenie:

 • przedstawienie celów na pierwszy moduł,
 • przedstawienie harmonogramu oraz higieny podczas pracy,
 • zapoznanie się z grupą
 • poznanie poszczególnych zainteresowań uczestników w aspekcie kursu

Sesja Praktyczna – Praktyczna sesja terapeutyczna
prowadzona w celu uzyskania informacji dotyczących posiadanych już umiejętności palpacji i percepcji uczestników.

Historia i filozofia:
omówienie aspektów życia Andrew Tailora Still’a i początków Osteopatii, jej fundamentów i filozofii co pozwoli na zrozumienie kolejnych ewolucji w tej dziedzinie jakimi między innymi jest podejście Czaszkowe.

Rytmy w Osteopatii Czaszkowej oraz ich znaczenie:
 w tym miejscu poznasz wartości diagnostyczne i terapeutyczne podczas pracy co pozwoli Ci płynnie odnajdować się podczas procesu terapii na kolejnych etapach kształcenia.

Znaczenie terapeuty w procesie:
z tego tematu dowiesz się jakie cechy są najważniejsze dla terapeuty w jego pracy tak aby proces terapeutyczny był maksymalnie korzystny dla Pacjenta i maksymalnie bezpieczny dla terapeuty.

Badanie człowieka:
przez zastosowanie punktów nasłuchu nauczysz się ogólnej oceny tkanek oraz panujących w nich restrykcji tak aby świadomie rozpoznać które z nich wymagają zaangażowania terapeutycznego w pierwszej kolejności.

Dzień 2
W tym jak i w kolejnych dniach poznasz pierwsze techniki terapeutyczne. Dowiesz się o możliwościach ich zastosowania, ponad to zapoznasz się ze wskazaniami dotyczącymi każdej z nich, a także  nauczę Cię konkretnych chwytów potrzebnych do ich zastosowania.

Podczas trwania nauki różnych technik instruktor podejdzie do Ciebie podczas każdej nich aby wspólnie ustalić na której warstwie ciała ludzkiego się znajdujesz. Pozwoli Ci to na łatwiejsze uzyskanie potrzebnej orientacji wewnątrz ciała Pacjenta.

Techniki, które poznasz w ciągu drugiego dnia:

 • palpacja szwów czaszki oraz punktów kraniometrycznych dla zwiększenia późniejszej precyzji pracy,
 • uwalnianie okolicy podpotylicznej oraz restrykcji worka oponowego,
 • uwalnianie przejścia lędźwiowo – krzyżowego oraz stawów krzyżowo-biodrowych oraz restrykcji worka oponowego,
 • opona jako całość: globalne podejście do pracy z workiem oponowym

Dzień 3

 • uwalnianie okolicy/kości czołowej,
 • uwalnianie okolicy/kości ciemieniowej,
 • uwalnianie kości/kości klinowej w chrząstkozroście klinowo podstawnym,
 • uwalnianie okolicy/kości skroniowej

Dzień 4

 • uwalnianie okolicy stawów skroniowo – żuchwowych,
 • globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu,
 • sesja pytań i odpowiedzi; choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej

MODUŁ – 2 Płyny

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

Dzień 1

 • Wprowadzenie – czym jest Zdrowie, jak pracować ze zdrowiem nie z chorobą, jak pracować ze zdrowiem na głębokim poziomie istoty człowieka?
 • Omówienie celów szkolenia.
 • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni.
 • Dyskusja – Czas w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu.
 • Sesja praktyczna – sesja podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności a także zbalansujesz swój własny system tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach.
 • Centrum miednicy: Centrum emocji oraz dno miednicy to etap w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Centrum splotu słonecznego i przepona oddechowa: to etap w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.

Dzień 2

 • Czym jest stan neutralny Pacjenta i dlaczego jest konieczny do Procesu Terapeutycznego?
 • Centrum serca: to etap w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Osteopatyczny drenaż limfatyczny: Znaczna część naszego ciała to płyny, z których limfą pełni istotną rolę w oczyszczaniu organizmu z substancji przemiany materii po, których usunięciu może rozpocząć się bardziej efektywny proces gojenia się tkanek, dlatego na tym etapie szkolenia poznasz globalny sposób na pracę z limfą po to aby wspomóc układ odpornościowy Pacjenta.
 • Wspólna medytacja otwierająca serce i pozwalająca na pracę również i z tego poziomu.

Dzień 3

 • Jak krąży płyn mózgowo rdzeniowy?
 • Gdzie jest produkowany a gdzie wchłaniany?
 • Centrum gardła: to etap w którym poznasz kryjące się w tej okolicy emocje oraz struktury anatomiczne współzależne od tego obszaru. Poznasz techniki uwalniania oraz wskazania do ich zastosowania.
 • Drenaż zatok żylnych mózgu: procesy metaboliczne mózgowia zależą ściśle od tego jaką drożność ma między innymi układ żył drenujących krew z mózgu dlatego na tym etapie poznasz właściwe zastosowanie technik drenażowych dla układu żylnego mózgu.
 • Drenaż zatok przynosowych: oddech przez nos a tym samym odpowiednia drożność zatok wpływają na równowagę kwasowo-zasadową organizmu co może albo wspierać albo ograniczać zdrowie w człowieku dlatego poznasz sposób na drenaż zatok przynosowych celem optymalizacji ich metabolizmu i gojenia się w razie potrzeby.

Dzień 4

 • Czym jest CV4 i EV3? Jak i kiedy jest stosować?
 • Dowiesz się jak i kiedy wykonać właściwie technikę CV4 i EV3 dla swoich Pacjentów
 • Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu
 • Sesja pytań i odpowiedzi. Choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej z drugiego modułu.

MODUŁ 3 – Twarzoczaszka
Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

 

Dzień 1

Wprowadzenie

 • Omówienie celów szkolenia.
 • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni.

Dyskusja – Czas w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu.

Sesja praktyczna – sesja podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności a także zbalansujesz swój własny system tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach.

Dysfunkcje Sutherlanda: Zbiór możliwych zaburzeń w obszarze chrząstkozrostu klinowo-podstawnego, spośród których wyróżniamy konkretne przesunięcia względem siebie dające określone spektrum zaburzeń. Na tym etapie nauczysz się rozróżniać pary dysfunkcji oraz poddawać je terapii na płytkich jak i głębokim poziomie pracy.

Rodzaje dysfunkcji chrząstkozrostu klinowo – podstawnego jakie opanujesz:

 • dysfunkcja zgięciowa
 • dysfunkcja wyprostna
 • skłon boczny w lewo/prawo
 • torsja kości klinowej w lewo/prawo
 • pionowe naciągnięcie kości klinowej w górę/dół
 • translacja kości klinowej w lewo/prawo
  kompresja

Część praktyczna będzie prowadzona stopniowo od szczegółu i każdej dysfunkcji z osobna do połączenia wszystkiego w całość tak aby można było spojrzeć na każdą dysfunkcję z osobna i na całość jednocześnie.

Dzień 2

Okolica nosowa i łzowa: w trakcie tej części dowiesz się jak poddawać terapii okolice nosową oraz łzową wraz z instruktorem dotkniesz właściwych tkanek co umożliwi Ci precyzję oraz właściwy kontakt terapeutyczny.

Okolica jarzmowa: i pierwszy kontakt wewnątrz jamy ustnej. Tutaj dowiesz się jak poddawać terapii okolicę jarzmową we właściwy dla niej sposób.

Okolica Szczęk: kości szczękowe to najbardziej rozbudowana kość czaszki trzewnej, która stanowi sąsiedztwo dla oczu nosa oraz posiada zębodoły dla zębów co za tym ma wieloraki wpływ na stan człowieka regionalnie i globalnie. Poświęcimy jej na tym etapie uwagę a Ty nauczysz się rozpoznawać jej dysfunkcje i poddawać je terapii.

 • Dysfunkcje zgięciowa i wyprostna
 • Dysfunkcje translacyjne w lewo/prawo
 • Dysfunkcje torsyjne w lewo/prawo
 • Wklinowanie

Okolica Lemiesza: często zależna od dysfunkcji szczęk. Posiada jednak również i swoje spektrum możliwych dysfunkcji co nauczysz się rozpoznawać i poddawać terapii.

 • Dysfunkcje zgięciowa i wyprostna
 • Dysfunkcje translacyjne
 • Dysfunkcje torsyjne
 • Wklinowanie

Kości podniebienne: mają duże znaczenie zwłaszcza przy asymetriach, naukę pracy z nimi umożliwi Ci precyzyjne prowadzenie instruktora co pozwoli Ci jednocześnie na zorientowanie się w postępach leczenia

Dzień 3

Zęby i dziąsła: na tym etapie doświadczysz na sobie oraz nauczysz się jak ogromne znaczenie dla komfortu zgryzu ma terapia więzadeł zębów oraz dziąseł (zwłaszcza po rozległych zabiegach dentystycznych ale i jako terapia napięć emocjonalnych).

Dno jamy ustnej i korzenie języka: na tym etapie dowiesz się: jakie struktury tworzą dno jamy istne oraz gdzie zlokalizowane są korzenie języka. Dodatkowo, nauczysz się poddawać terapii tę okolicę i porównywać ze stanem początkowym.

Rozwijanie powięzi: tutaj pójdziesz o krok dalej i nauczysz się słuchać pociągania tkanek w bardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. W Przypadku odcinka szyjnego ma to duże znaczenie zarówno przed jak i po terapii czaszki w zależności od przypadku klinicznego. W trakcie rozwijania powięzi poczujesz interakcje z wewnętrznymi siłami Pacjenta, które prowadzą ciało w kierunku zdrowia.

Dowiesz się czym jest agent terapeutyczny.

Poznasz moment zawarcia powięzi i jego znaczenie w całym procesie.

Dzień 4

Balans sierpa mózgu i móżdżku: po zakończonej pracy na czaszce bywa konieczne zbalansowanie również struktur membranowych czego nauczysz się na tym etapie swojego kształcenia.

Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu.

Sesja pytań i odpowiedzi: choć zazwyczaj pytania się rodzą dopiero w trakcie praktyki będziesz mieć czas na zadanie pytań i otrzymanie indywidualnych wskazówek co do własnej pracy przy użyciu Osteopatii Czaszkowo-Krzyżowej z drugiego modułu.

MODUŁ 4 – Tkanka łączna i nerwowa

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

Dzień 1
Wprowadzenie

 • Omówienie celów szkolenia
 • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni

Dyskusja – Czas w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu.

Sesja praktyczna – sesja podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności a także zbalansujesz swój własny system tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach.

Stan neutralny pomieszczenia i strefy biodynamiczne – z tej części dowiesz się jakie może mieć znaczenie w całym procesie to co Cię otacza i jak to doprowadzić do stanu wspierającego proces terapeutyczny.

Rozwijanie powięzi – tutaj dowiesz się jakie znaczenie ma rozwijanie powięzi w ludzkim ciele i jak je wykonać skutecznie tak aby prowadziło do pogłębienia procesu terapeutycznego. 

Część tę podzielimy na:

 • Rozwijanie powięzi kończyny dolnej
 • Rozwijanie powięzi kończymy górnej

Taki podział zapewni Ci spokojne i systematyczne wyrobienie podstaw dobrych nawyków w pracy.

Dzień 2

 • Konwergencja, dywergencja, wielkokąty sił Littlejohna, łuki odruchowe neuro-wisceralne – z tej części dowiesz się jakie teoretyczne podstawy stoją za koncepcjami pracy z oponami kręgowymi oraz z samymi korzeniami kręgowymi, a w części praktycznej poznasz sposoby wykorzystania tej wiedzy w praktyce.
 • Rozwijanie powięzi tułowia – rozwiniesz pracę z kończyn na tułów i dowiesz się jak dostosować ulżenie Pacjenta do rozwijania powięzi tułowia oraz sposoby wykonania tej techniki w maksymalnej ergonomii dla terapeuty i efektywności dla Pacjenta.
 • Osie równowagi – ta część pokaże Ci jak i dlaczego niektóre z dysfunkcji wciąż wracają oraz jak temu zapobiec i pozwolić organizmowi się zreorientować w przestrzeni.

Dzień 3

Nerwy czaszkowe – część wykładowa w której zapoznasz się z anatomią i funkcją nerwów czaszkowych człowieka.

Teoria poliwagalna – poznasz podstawy teorii Poliwagalnej Stephena Porges’a i dowiesz się jak przełożyć jej zastosowanie na osteopatię czaszkowo-krzyżową.

Ucho – podczas pracy z uchem poznasz sposoby na terapię tego obszaru od zewnątrz do trąbki Eustachiusza.

Twarz i mięśnie zgryzu na tym etapie nauczysz się pracy z mięśniami aparatu stomatognatycznego oraz z tkanką łączną co pozwoli Ci w połączeniu z wcześniej zdobytymi informacjami komplementarnie podjeść do zaburzeń w tym obszarze.

Oko – w tej części dowiesz się jak pracować z mięśniami wewnątrzgałkowymi i zewnątrzgałkowymi oraz z nerwami gałki ocznej czy z ciśnieniem śródgałkowym..

Dzień 4

Nos – poznasz sposoby pracy z nerwami węchowymi i opuszką węchową a także z kością sitową przez którą przechodzą nerwy węchowe.

Na zakończenie tego jak i poprzednich modułów przeprowadzisz sesje która pozwoli Ci nabrać płynności w nabytych technikach tak aby przenieść je do codziennej praktyki.

Sesja pytań i odpowiedzi.

MODUŁ 5 – Od poczęcia

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

Dzień 1

Wprowadzenie

 • Omówienie celów szkolenia.
 • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni.

Dyskusja – Czas w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu.

Sesja praktyczna – sesja podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności a także zbalansujesz swój własny system tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach.

Wykład: czym są punkty podparcia przestrzenne i czasowe oraz jak pracować z osią czasu podczas terapii tak aby móc pracować z traumą.

Wprowadzenie – czym jest linia środkowa ciała, co wnosi do procesu terapeutycznego postrzeganie linii środkowej ciała i co one znaczą dla Ciała. Dodatkowo, poznasz podstawy etapów rozwoju dziecka.

Sesja praktyczna – przeprowadzisz sesje praktyczną opierając się o rozwój embrionalny z wykorzystaniem punktów podparcia oraz linii środka.

Pępowina i jej znaczenie w ciąży oraz znaczenie odpępnienia – jak pracować z szokiem pępowinowym.

Dzień 2 i 3

Wykład – podstawowe etapy: od narodzin do 7 roku życia.

Czaszka noworodka – jak pracować z dysfunkcjami w obrębie czaszki noworodka tak aby zapewnić jej optymalny i fizjologiczny kształt.

Sesja praktyczna z wykorzystaniem linii czasu od 0 – 7 roku życia.

Serce i płuca – tutaj poznasz podstawy anatomii, funkcji, topografii oraz kontekst emocjonalny, energetyczny serca i płuc. Dowiesz się również jak wykonać terapie z wykorzystaniem wcześniej zdobytych informacji w trakcie sesji praktycznej.

Żołądek, śledziona, trzustka – na tym etapie również poznasz anatomię i podstawowe funkcje tych narządów z ich topografią oraz kontekstami emocjonalnymi a także energetycznymi a w trakcie sesji praktycznej wdrożysz wiedzę w działanie.

Wątroba, pęcherzyk, nerki: to następna grupa narządów jakim poświęcimy czas w trakcie szkolenia. Pochylimy się nad podstawami anatomii funkcji oraz topografii, aspektom emocjonalnym i energetycznym które przekłujesz następnie w praktykę w trakcie sesji praktycznej.

Jelita i narządy płciowe – z podstawami anatomii i funkcji topografii emocji i aspektów energetycznych w ogólnym kontekście stanowić będą dopełnienie pracy z jamą brzuszną w części praktycznej.

:

Dzień 4

Układ odpornościowy – w części teoretycznej poznasz podstawy anatomii oraz funkcji poszczególnych części składowych układu odpornościowego oraz w sesji praktycznej nauczysz się z nimi pracować na ludzkim ciele.

Globalna sesja praktyczna: podczas tej sesji złożysz wszystkie elementy z kursu w jeden proces terapeutyczny tak aby płynnie przenieść go do swojego gabinetu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

MODUŁ 6 – Psychosomatyka

Obejmuje 39 godzin lekcyjnych mieszczących się w czterech dniach szkoleniowych.

Dzień 1

Wprowadzenie

 • Omówienie celów szkolenia
 • Omówienie harmonogramu pracy na najbliższe dni

Dyskusja – Czas w którym każdy z uczestników będzie mógł podzielić się własnymi wrażeniami wyniesionymi z pracy w gabinecie od ostatniego modułu.

Sesja praktyczna – sesja podczas której będziesz mieć moment na przypomnienie sobie zakresu pracy z pierwszego modułu oraz pogłębienie umiejętności a także zbalansujesz swój własny system tak aby był gotowy i otwarty na dalszą pracę w kolejnych etapach.

Blizna – blizna a autonomiczny układ nerwowy, jak pracować z blizną oraz układem autonomicznym.

Trauma – czym jest trauma i jak z nią pracować, znaczenie pytań oraz wewnętrznych zasobów Pacjenta, jakie są objawy uwalniania traumy z ciała? Jak poradzić sobie z pracą jednocześnie prowadząc dialog? Co kiedy Pacjent wychodzi z dużej traumy? Odpowiemy sobie na te pytania w części teoretycznej i przejdźmy stopniowo do praktyki żeby pozwolić sobie doświadczyć takiej pracy w parach.

Dzień 2

Emocje – jak z nimi pracować? Czynniki modalne, obraz, dźwięk, kinestezja, praca z konfliktami emocjonalnymi z wykorzystaniem linii czasu.

Część teoretyczna i praktyczna dotycząca pracy z: zasobami, stanami oraz punktami mocy. Dowiesz się jakie znaczenie ma narracja słowna terapeuty w terapii i jak ją wykorzystać dla dobra Pacjenta.

 Whoelness Process: przedstawię teorię i praktykę.

Wspólna medytacja.

Dzień 3

Traumy przeniesione: systemy przekonań, praca w polu przodków, praca w osi czasu – w tej części teoretycznie i praktycznie poruszymy podstawy wcześniej wymienionych aspektów tak aby móc rozpocząć pracę z często bardzo odległymi przyczynami przyczyn.

Doświadczenia duszy: miłość, strach, kara, nagroda, karma – jak do tego wszystkiego podjeść? We wspólnej dyskusji teoretycznej i praktycznej sprawdzimy czy jest jeszcze coś do eksploracji poza naszym światem codzienności z jego zwykłym sensem i znaczeniem.

Praca ze sobą i dla siebie – tutaj poruszysz to co dla Ciebie osobiście jest ważne w teraźniejszości i przyszłości w obszarach takich jak: cele/marzenia, miłość i relacje sprawy małe i wielkie – praca własna.

Dzień 4

Co blokuje ciało – nawiązanie do ostatniej sesji poprzedniego dnia – w sesji praktycznej z wykorzystaniem całej wiedzy zdobytej do tej pory pracując w parach będziesz mogła/mógł opracować ze swoimi tematami które są dla Ciebie najistotniejsze i sprawdzić co Cię trzyma przed ich realizacją ze strony ciała a jako terapeuta nauczysz się wspierać swoich Pacjentów w ich dążeniu do samorealizacji i spełnienia.

Sesja praktyczna zbierająca w całość informacje z całego szkolenia od początku do końca z użyciem wszystkich narzędzi jakich się nauczyłaś/eś przez całe szkolenie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Zapisz się na szkolenia

Chcesz zdobyć nowe umiejętności?
Szukasz sprawdzonego i skutecznego szkolenia?
Przewiń na górę